HIRDAVAT

Kaliteyi esas alan hizmet anlayışını ve mü?terilerinin deste?i ile perakende h?rdavat ma?azac?l???yla 40 y?l? a?an sektör faaliyetlerinde güvenilirlik ve dürüstlük her zaman en ön planda olmu?tur. Sektörün ihtiyac? olan her ürünü tedarik ederek mü?teri odakl? yakla??mla bugünlere gelmi?tir. Ülkemizin her noktas?nda hizmet veren, heyecan?n? hiç kaybetmeden 40 y?l önceki hizmet ve kalite anlay???yla daha da ileriye gitmek için her gün biraz daha gayret göstermektedir.